ÅRSMØTE MANDAG 13. JUNI

Årsmøte i MIL/GIL Håndball avholdes i Gruva, 2. etg.

mandag 13. juni kl. 19.00.


Agenda til årsmøtet:

Sak 1. Åpning

Sak 2. Godkjenning av fremmøtte medlemmer

Sak 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 4. Valg av møtedirigent og referent

Sak 5. Valg av 2 medlemmer til å undertegne møteprotokoll

Sak 6. Årsberetninger

a. Styret

b. Sportslig

Sak 7. Økonomi

a. Regnskap

b. Godkjenning av endringer i økonomidirektivet

Sak 8. Innkomne saker

Sak 9. Valg

Saker til årsmøtet meldes til sekretær i styret innen 6. juni. Epost: tone@neontex.no
Da er det tid for å betale medlemsavgift for 2016. Gå inn på http://www.melhusil.no/ eller http://www.gimseil.no/ .

Dette skal betales alle aktive fra 2008-årgangen til og med senior.

Også ledere i klubben skal betale medlemsavgift. I tillegg oppfordres foreldre til å betale medlemsavgift for å støtte den jobben som gjøres frivillig i Melhus idrettslag. Støtte fra Idrettsforbundet er basert på antall medlemmer i hovedidrettslaget.


Kampoversikt for helga har blitt flyttet til egen side.
Du finner den ved å klikke på Hallene i menyen, eller du kan klikke her:
Kampoversikt

Lør. Kamparr:

Søn. Kamparr:

Våre samarbeidspartnere:

Powered by: Bloc